Közalkalmazotti jogviszonyba, gépkocsivezető állás Budapesten B jogosítvánnyal

Semmelweis Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Biztonságtechnikai, Logisztikai és Szolgáltatási Igazgatóság

Gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Illés utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem felsővezetői gépkocsivezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ 8 Általános,

§ Büntetlen előélet és cselekvőképesség

§ B kategóriás jogosítvány

§ Minimum 5 éves szakmai tapasztalat személyi gépkocsivezetői területen

§ Budapesti helyismeret

Elvárt kompetenciák:

§ Pontosság, precizitás,

§ Megbízhatóság, szervezeti lojalitás,

§ Önállóság, jó szervezőképesség,

§ Jó helyzetfelismerő képesség, jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz

§ Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: KS/HUM/119-2/2014

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://semmelweis.hu – 2014. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: KS/HUM/119-2/2014

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. január 31.

Leave a comment