Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gépjárművezető állás

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gépjárművezető állás:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csornai Tankerülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

gépjárművezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9326 Szil, Dózsa György utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmény körzetébe tartozó, bejáró tanulók szállítása napi rendszerességgel reggeli és délutáni órákban az intézménybe illetve lakhelyükre. Egyéb sport- és tanulmányi versenyekre, rendezvényekre történő szállítás. A 20 + 1 fő szállítására alkalmas gépjármű üzembentartására vonatkozó kötelezettségek betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középfokú képesítés,

§ D kategóriás jogosítvány,

§ büntetlen előélet, cselekvőképesség

§ magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ gépjárművezetéssel járó munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ gépjárművezetői képesítési igazolvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz

§ elvárt végzettséget igazoló okiratok másolata

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak igazolása, hogy a pályázó a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése iránt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához kérelmet nyújtott be

§ D kategóriás vezetői engedély másolata

§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csornai Tankerülete címére történő megküldésével (9300 Csorna, Laky Döme utca 3. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353/2013/KIK/073 , valamint a munkakör megnevezését: gépjárművezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 17.

Leave a comment