Győri Nemzeti Színháznál gépkocsivezetői állás

Győri Nemzeti Színház

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győri Nemzeti Színház

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Színház gépjárműveinek vezetése, a gépjárművek állapotának ellenőrzése, javaslattétel a javítások, kötelező szervizek elvégzésére. Menetlevelek vezetése. Áruszállítás, anyagbeszerzés, rakodás, egyéb ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Szakmunkásképző intézet,

§ Hasonló területen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ B kategóriás jogosítvány

§ C, D, E kategóriás hivatásos jogosítvány

§ Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Anyagbeszerzésben való jártasság

§ Budapesti helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképes szakmai önéletrajz

§ Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (nyertes pályázat esetén eredetiben bemutatandó)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajz és személyes elbeszélgetés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

Leave a comment