Raktáros állás Budapest

Semmelweis Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
II. Sz. Belgyógyászati Klinika

raktáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Raktározás, raktárkezelés. – Anyagok beszerzése, illetve azok kiadása az osztályok részére

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középfokú képesítés, raktározási végzettség,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Büntetlen előélet és cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

§ Kulturált megjelenés, beszállítókkal és a kollégákkal való jó kapcsolattartás,

§ pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz

§ Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: AOK/II.BEL/311/2013

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://semmelweis-egyetem.hu – 2013. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: AOK/II.BEL/311/2013

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 26.

Leave a comment