Gépkocsivezetői állás Budapest

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 21.

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem általános gépkocsivezetői, szállítási feladatainak ellátása állandó napi 8 órás beosztásban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ 8 Általános,

§ “B” és “C” kategóriás jogosítvány

§ Minimum 3 év szakmai tapasztalat

§ Budapesti helyismeret

§ Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Emelőhátfal kezelői vizsga

§ ADR vizsga

Elvárt kompetenciák:

§ Pontosság, precizitás, megbízhatóság, szervezeti lojalitás,

§ Önállóság, jó szervezőképesség, jó helyzetfelismerő képesség,

§ Jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Önéletrajz

§ Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: GMF/BLI/41-21/2013

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ http://semmelweis-egyetem.hu – 2013. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: GMF/BLI/41-21/2013

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis-egyetem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 2.

Leave a comment