Gépkocsivezető Székesfehérvár

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő Központ

gépkocsivezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti az intézmény tulajdonában lévő gépjárművet, az ezzel kapcsolatos dokumentációt szabályszerűen kitölti. Ellátja a rakodási, szállítási feladatokat, megbízás alapján beszerzést végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Középfokú képesítés,

§ Gépjármű vezetésben való jártasság – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Rehabilitációs kártyával rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ gépjárművezető engedély másolata, korábbi munkáltató ajánlása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/29-7/2013 , valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. június 7.

Leave a comment